ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

I. Nguyên tắc sử dụng dịch vụ

- Khách hàng đăng ký tài khoản website VUTRUTHE tức là đã đồng ý với các điều khoản dịch vụ do VUTRUTHE cung cấp.
- Cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản website phải đủ 18 tuổi và có tư cách pháp nhân được pháp luật Việt Nam công nhận.
- Không được sử dụng trái phép hệ thống VUTRUTHE (Ví dụ: không được gây trở ngại cho hệ thống của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà VUTRUTHE cung cấp.)
- Bạn chỉ có thể sử dụng hệ thống của VUTRUTHE theo như được pháp luật pháp cho phép. VUTRUTHE có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ của VUTRUTHE cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của VUTRUTHE hoặc nếu VUTRUTHE - đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

II. Tài khoản VUTRUTHE của bạn

- VUTRUTHE quản lý tài khoản khách hàng thông qua tên tài khoản chính là số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký và đã được hệ thống VUTRUTHE xác minh.
- Sau khi đăng ký và đăng nhập thành công vào hệ thống. Người dùng có trách nhiệm hoàn thiện các thông tin cá nhân bao gồm: Số điện thoại, Email, Tài khoản Ngân hàng, dịch vụ cung cấp và website của người dùng. Các thông tin này sẽ giúp xác minh xác minh tài khoản nếu trong quá trình sử dụng xảy ra tranh chấp.
- Chủ tài khoản có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bảo mật tài khoản cá nhân tránh việc để lộ tài khoản cho cá nhân hay tổ chức khác. VUTRUTHE không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu quá trình sử dụng gặp các lỗi do người dùng gây ra.
- Số điện thoại đã đăng ký với VUTRUTHE là duy nhất trên hệ thống. VUTRUTHE đảm bảo việc hệ thống không tồn tại một số điện thoại hai tài khoản.

III. Các quy định chung

- Tài khoản dùng để đổi thẻ cào thành tiền mặt theo chiết khấu quy định của VUTRUTHE tại từng thời điểm.
- Chủ tài khoản có thể rút tiền về tài khoản khi số tiền trong tài khoản đạt 100.000đ.
- Để lập lệnh rút tiền chủ tài khoản cần thiết lập tài khoản ngân hàng trong hồ sơ tài khoản của mình. Các thiết lập bao gồm: Tên ngân hàng, Chi nhánh, Chủ tài khoản, Số tài khoản.
- Chủ tài khoản chịu trách nhiệm sử dụng tài khoản theo đúng quy định của VUTRUTHE.
- Khách hàng phải đảm bảo thẻ cào có nguồn gốc xuất xử rõ ràng, không xuất phát từ các game đổi thưởng, đánh bài trên mạng,...
- Khách hàng là người đảm bảo tính chính xác của mệnh giá thẻ cào, seri và mã bí mật của thẻ cào đem đổi.
- VUTRUTHE từ chối hợp tác với khách hàng trong trường hợp khách hàng có số thẻ và tần suất thẻ lỗi liên tục từ 03 lần trở lên trong 01 tuần.
- Các tranh chấp nếu có giữa khách hàng và VUTRUTHE sẽ được giải quyết trên thỏa thuận giưã hai bên, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa khách hàng và VUTRUTHE.

IV. Trách nhiệm của VUTRUTHE

- VUTRUTHE có trách nhiệm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, xử lý các lỗi hệ thống phát sinh đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình đổi thẻ.
- Thanh toán đầy đủ đúng quy định cho người bán. Tất cả các khoản thanh toán đều phải tuân theo quy định của VUTRUTHE.
- Đảm bảo hệ thống tính cước, hệ thống quản lý người dùng được bảo mật hoàn toàn. Không tiết lộ thông tin của người bán, người mua với một bên thứ ba.

V. Về điều khoản này

- VUTRUTHE có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho VUTRUTHE. Những thay đổi này có thể liên quan đến những tính năng mới hoặc những thay đổi về luật cũng như như chính sách hoạt động của VUTRUTHE
- Khi bạn đăng ký tài khoản tại VUTRUTHE đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các chính sách hoạt động của VUTRUTHE. VUTRUTHE có thể từ chối cung cấp dịch vụ đối với bất kì người sử dụng nào không chấp thuận các điều khoản trên.
- Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không thể thực thi, điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ các điều khoản nào khác.
- Để tìm hiểu thông tin về cách liên hệ với VUTRUTHE, vui lòng truy cập trang liên hệ của VUTRUTHE.